食品科学
  
  
Office Online
Quick Search
Adv Search
FOOD SCIENCE
   Author Submission/Check
  Peer Review
  Editors Login
  Editor-in-chief
  Editorial Work
 
  
Journal Online
  Online Before Printed
  Current Issue
  Next Issue
  Advanced Search
  All Volumes & Issues
  Browse by section
  Read Articles
  Download Articles
 
  
Links
China General Chamber of Commerce
Beijing Er Shang Group
Beijing Academy of Food Science
China Meat Research Centre
Food Science Web
  More.....
   
   
 
 
2019 Vol.40 Issue.10,
Published 25 May 2019

Composition Analysis
Process and Technology
Bioengineering
Safety Detection
Food Chemistry
Food Chemistry
1 Comparison of in Vitro Digestion of Lycopene Nanoemulsions Stabilized with Different Macromolecular Emulsifiers
HONG Zehan, WU Wanyi, LI Lu, LI Yan, XIE Xin’an
2019 Vol. 40 (10): 1-7 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 2820KB] ( 38 )
8 Functional and Structural Properties of Micronized Dietary Fiber Powder Extracted from Peel and Pomace of Jincheng Sweet Oranges (Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Jincheng)
YI Tian, CUI Wenwen, WANG Mingrui, YAO Jingjing
2019 Vol. 40 (10): 8-14 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 3094KB] ( 34 )
15 Effect of Regenerated Cellulose-Whey Protein Isolate Emulsion on the Quality of Emulsified Sausages
ZHAO Yinyu, TIAN Xiaona, ZHOU Guanghong, ZHANG Wangang
2019 Vol. 40 (10): 15-20 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 2263KB] ( 19 )
21 Preparation and Properties of Corn Starch/Eggshell Powder Composite Film
JIANG Bingxue, LI Shuai, WU Yuanyuan, SONG Jingxin, CHEN Shanshan, LI Xinxin, SUN Huimin
2019 Vol. 40 (10): 21-28 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 3572KB] ( 25 )
29 Preparation and Properties of Peppermint Oil Nanoemulsions
QI Yuman, XUN Chongrong, CHE Jialing, JIANG Lianzhou, MA Wenjun, ZHANG Xiaoyuan, LI Yang, WANG Zhongjiang
2019 Vol. 40 (10): 29-35 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 2619KB] ( 34 )
Bioengineering
36 Metabonomic Study on the Effect of Transcriptional Factor SlNAC4 on Tomato Fruit Metabolites
ZHENG Haiying, ZHANG Dongqing, ZHAO Xiaodan
2019 Vol. 40 (10): 36-42 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 1998KB] ( 38 )
43 Purification, Identification and Characterization of a Novel Antioxidant Pentapeptide
YAN Ana, CHEN Shengyang, CHEN Xu, TIAN Yongqi, FU Caili, WANG Shaoyun
2019 Vol. 40 (10): 43-49 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 3060KB] ( 35 )
50 Role of phoP Regulon in Environmental Stress Tolerance in Cronobacter sakazakii
ZHOU Yaqin, LI Mengyun, XIA Xiaodong
2019 Vol. 40 (10): 50-56 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 2574KB] ( 26 )
57 Optimization of Fermentation Conditions for Higher Viable Count of Lactobacillus paraplantarum in Enzymatic Hydrolysate of Sturgeon Cartilage and Changes in Nutrient Components before and after Fermentation
WU Ruiyun, DU Yili, ZHANG Jinlan, YIN Jian, HU Jinrong, LI Pinglan
2019 Vol. 40 (10): 57-63 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 3798KB] ( 29 )
64 Change in Antigenicity during Enzymatic Hydrolysis of Soybean Protein Isolate and Analysis of Linear Epitopes in the Hydrolysate
WANG Zhangcun, YUAN Luyang, ZHANG Lu, HU Jinqiang, AN Guangjie, ZHAO Xuewei
2019 Vol. 40 (10): 64-69 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 2420KB] ( 20 )
70 Rheological Properties of Fermented Milk as Affected by Addition of Enterococcus faecium AS8 and Its Exopolysaccharides
BAI Ying, LIU Naiqi
2019 Vol. 40 (10): 70-76 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 2792KB] ( 20 )
77 Cloning and Prokaryotic Expression of the Xylose Isomerase Gene (LbxylA) from Chinese Wolfberry (Lycium barbarum Linn.) Fruit and Preparation of Polycloal Antibody against the Fused Protein
ZHAO Jianhua, LI Haoxia, YIN Yue, WANG Yajun, LI Yanlong, FAN Yunfang, AN Wei, CAO Youlong
2019 Vol. 40 (10): 77-83 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 3235KB] ( 23 )
84 Immobilization of Phospholipase A1 on Amino-Modified Fe3O4-SiO2
LI Jinhong, CAO Lili, PANG Min, PAN Lijun, HOU Zhigang, SHUI Longlong, BAO Sai, JIANG Shaotong
2019 Vol. 40 (10): 84-91 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 4916KB] ( 20 )
92 Cloning and Expression of Laccase Gene from Bacillus pumilus and Degradation of Aflatoxin M1 by Recombinant Laccase
HUO Chao, LU Haiqiang, LIU Xiaoyu, LI Qi, GAO Jie, SANG Yaxin
2019 Vol. 40 (10): 92-98 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 3470KB] ( 34 )
99 Isolation, Identification and Screening of Acid Tolerant Lactic Acid Bacteria from Chinese Sauerkraut
WANG Wan, LU Jiayin, JIAO Yuehua, WANG Yichao, JIANG Zhanmei, TIAN Bo, WANG Yutang, HOU Juncai
2019 Vol. 40 (10): 99-105 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 2738KB] ( 41 )
106 Analysis of Bacterial Diversity during Fermentation of Naturally Fermented Vegetables in Shanxi
KANG Jianyi, HONG Jie, GAO Yi, YANG Yue, CHEN Meng, YI Xinxin, GAO Xiuzhi
2019 Vol. 40 (10): 106-111 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 2492KB] ( 39 )
112 Improved Tolerance of Vacuum-Dried Pichia membranifaciens to Thermal Environment
ZHANG Hongyan, WANG Wenjun, DENG Lili, YAO Shixiang, ZENG Kaifang
2019 Vol. 40 (10): 112-120 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 3850KB] ( 17 )
121 Enzymatic Properties and Application in Biomass Conversion of Acidophilic Feruloyl Esterase from Trichoderma atroatroviride
GAO Zhaojian, XU Xiang, WANG Xianfeng, LU Ning, WANG Xudong, ZHANG Tiezhu, ZHANG Kangzhen, JIAO Wei
2019 Vol. 40 (10): 121-128 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 2602KB] ( 28 )
129 Production and Structural Analysis of Propionin by High Cell Density Fed-Batch Fermentation
ZHENG Lixue, WANG Jiahao, CHEN Zhipeng, QI Bin, WANG Limei
2019 Vol. 40 (10): 129-133 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 2409KB] ( 17 )
134 Influence of Different Amplified Regions on Results of Bacterial Diversity in Zhaguangjiao, a Chinese Traditional Fermented Chili Product, by MiSeq Sequencing
WANG Yurong, YANG Chengcong, GE Dongying, SHANG Xuejiao, ZHANG Zhendong, GUO Zhuang
2019 Vol. 40 (10): 134-140 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [ PDF 2430KB] ( 20 )
141 Screening for Broad-Spectrum Lytic Phage against Vibrio parahaemolyticus and Its Application to Marine Products
ZHENG Xiaoshuang, GAO Lu, ZHANG Hui, RAO Shengqi, YANG Zhenquan
2019 Vol. 40 (10): 141-148 [Abstract] ( 20 ) [HTML 1KB] [ PDF 3508KB] ( 21 )
149 Production and in Vitro Antioxidant Activity of Mycelial Polysaccharide from Ganoderma lucidum Utilizing Burdock (Arctium lappa L.) Root under Optimized Solid-State Fermentation Conditions
DONG Yuwei, ZHOU Jie, MIAO Jingzhi, LI Wen, HU Chuanyin
2019 Vol. 40 (10): 149-156 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 3395KB] ( 28 )
157 Induced Biosynthesis and Antioxidant Properties of Triterpenoids in Inonotus hispidus
KANG Ning, WANG Zhanbin, LI Dehai, WANG Luan
2019 Vol. 40 (10): 157-165 [Abstract] ( 17 ) [HTML 1KB] [ PDF 2709KB] ( 22 )
166 Screening for and Identification of Freeze-Tolerant Yeasts with Antioxidant Activity in Fish
GUO Weidan, LIU Weicong, HU Zuomin, LI Zhengwen, FU Xiangjin
2019 Vol. 40 (10): 166-170 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [ PDF 2200KB] ( 27 )
171 Optimization of Fermentation Process for Whole Navel Orange Wine and Comparative Analysis of Flavor Components with Navel Orange Juice Wine
ZHENG Shudan, CHEN Gang, QUE Faxiu, WAN Ling, DENG Shanhong, JIAN Suping
2019 Vol. 40 (10): 171-177 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 3568KB] ( 24 )
Composition Analysis
178 Qualitative and Quantitative Analysis of Soluble and Bound Anthocyanins in Black Soybean Seed Coat by High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
DUN Qian, PENG Han, MAI Qiying, DENG Zeyuan, ZHANG Bing
2019 Vol. 40 (10): 178-186 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 3074KB] ( 45 )
187 Effect of Cooking, Autoclaving and Reheating on the Volatile Components of Steamed Pork with Rice Flour
ZHANG Zheqi, ZANG Mingwu, ZHANG Kaihua, LI Dan, WANG Shouwei, LI Xiaoman
2019 Vol. 40 (10): 187-192 [Abstract] ( 55 ) [HTML 1KB] [ PDF 2043KB] ( 26 )
193 Comparison of Full-Spectrum Free and Hydrolyzed Amino Acids in Human and Bovine Milks
GUAN Boyuan, ZHANG Zhenghan, SHI Jiaxin, SHI Xu, YUE Xiqing, YANG Mei
2019 Vol. 40 (10): 193-198 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [ PDF 2120KB] ( 37 )
199 Changes of Volatile Flavor Compounds in Spiced Beef Marinated with Different Water Contents
LI Su, ZHOU Huimin, ZHANG Shunliang, LIU Jiawen, ZHAO Bing, PAN Xiaoqian, XU Dian, GUO Ya, LIU Bowen
2019 Vol. 40 (10): 199-205 [Abstract] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 2137KB] ( 34 )
206 Change in Volatile Components of Sinonovacula constricta during Temporary Culture in Seawater
RAN Yun, ZHANG Sijia, CHEN Rong, RAN Zhaoshou, XU Jilin, LIAO Kai
2019 Vol. 40 (10): 206-213 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 2254KB] ( 29 )
214 Qingzhuan Brick Tea Infusion: Analysis of Taste Components and Establishment of Quality Evaluation Model
WANG Shengpeng, GONG Ziming, ZHENG Pengcheng, LIU Panpan, GAO Shiwei, TENG Jing, WANG Xueping, YE Fei, ZHENG Lin, GUI Anhui
2019 Vol. 40 (10): 214-219 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 2083KB] ( 22 )
220 Analysis of Characteristic Aroma Constituents of Hawk Tea
ZHANG Lei, WANG Jie, LUO Liyong, ZENG Liang
2019 Vol. 40 (10): 220-228 [Abstract] ( 24 ) [HTML 1KB] [ PDF 2128KB] ( 30 )
229 Comparative Analysis of Volatile Components of Tricholoma matsutake and Agaricus blazei
ZHANG Xianchen, ZHANG Pengjie, RONG Yutang, QIU Deyi, LU Junwen, HUA Hongbo
2019 Vol. 40 (10): 229-235 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 2479KB] ( 34 )
236 Analysis of Volatile Compounds in Fermented Sturgeon
ZHAO Feng, XU Ping, ZENG Shiyu, YANG Xing
2019 Vol. 40 (10): 236-242 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 2307KB] ( 22 )
243 Principal Component Analysis and Cluster Analysis for Evaluating Free Amino Acids of Different Cultivars of Daylily Buds
LIU Wei, ZHANG Qun, LI Zhijian, BIAN Jianming, HUANG Lühong, ZHU Xiangrong, SHAN Yang
2019 Vol. 40 (10): 243-250 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 2203KB] ( 47 )
251 Analysis of Aroma Components of Green Teas Made from Leaves of High-Quality Tea Strains in Hubei Province
MA Linlong, LIU Yanli, CAO Dan, GONG Ziming, LIU Panpan, JIN Xiaofang
2019 Vol. 40 (10): 251-256 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 2246KB] ( 31 )
257 Analysis and Preparation of Cyanidin Glycosides from Purple Cabbage
JIANG Xiaolan, SHI Yufeng, FU Zhouping, CHENG Lin, LIU Yajun, GAO Liping, XIA Tao
2019 Vol. 40 (10): 257-264 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 3821KB] ( 25 )
Process and Technology
265 Preparation and Identification of Calcium Citrate Malate from Tilapia Scale
ZHANG Ling, TAN Nanfeng, LI Chunhai, ZHOU Huimin, ZHANG Zhong, LI Wen
2019 Vol. 40 (10): 265-271 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 3086KB] ( 23 )
272 Optimization of Removal of Cadmium from Rice Flour by Water Soaking and Its Effect on Quality
CHEN Yuwei, WANG Lei, WU Yongning, GONG Zhiyong
2019 Vol. 40 (10): 272-278 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 3647KB] ( 20 )
Safety Detection
279 Quality Detection of Xinyang Maojian Tea Using Electronic Nose and Electronic Tongue
ZOU Guangyu, WANG Wanzhang, WANG Miaosen, XIAO Yanzhong, ZHANG Hongmei
2019 Vol. 40 (10): 279-284 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 2190KB] ( 45 )
285 Nondestructive Detection of Sucrose Content of Lingwu Changzao Jujubes by Hyperspectral Imaging
CHENG Lijuan, LIU Guishan, HE Jianguo, YANG Xiaoyu, WAN Guoling, ZHANG Chong, MA Chao
2019 Vol. 40 (10): 285-291 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 2738KB] ( 25 )
292 Evaluation of Uncertainty in Determination of Plant Growth Regulator Residues in Bean Sprouts by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
LI Jing, ZHANG Juzhou, YU Xiaojuan, LIU Yi
2019 Vol. 40 (10): 292-297 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 2968KB] ( 29 )
298 Determination of Carrageenan in Livestock Meat by High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
ZHANG Huiliang, HUANG Chuanfeng, LI Peixuan, JIANG Feng, SUN Shanshan, DING Hong, CAO Jin
2019 Vol. 40 (10): 298-303 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 2609KB] ( 24 )
304 Determination of Six Zeranols in Milk by QuEChERS-High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
XIE Yujie, CHEN Hui, PENG Tao, DAI Hanhui, HU Xueyan, FAN Chunlin, HU Xiuzhi, XUE Zhanyong
2019 Vol. 40 (10): 304-310 [Abstract] ( 20 ) [HTML 1KB] [ PDF 3690KB] ( 42 )
311 Optimized Detection and Pollution Exposure of Chloropropanol Fatty Acid Esters in Infant Formula
ZHANG Ni, ZHOU Jing, HU Shoujiang, YE Qing, PENG Yafeng, LU Yi
2019 Vol. 40 (10): 311-317 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 2613KB] ( 28 )
318 Surface-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy for Qualitative Detection of Carbofuran Residues in Chinese Liquor
TAN Wenyuan, CHEN Yuqin, FU Dayou, WANG Shoufeng, MING Hongmei
2019 Vol. 40 (10): 318-324 [Abstract] ( 8 ) [HTML 1KB] [ PDF 3595KB] ( 14 )
325 Determination of Monepantel and Its Metabolite Residues in Dairy Products by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
WU Yingxuan, LIN Feng, CHEN Simin
2019 Vol. 40 (10): 325-330 [Abstract] ( 17 ) [HTML 1KB] [ PDF 2835KB] ( 23 )
331 Adulteration and Purity Detection of Chinese Giant Salamander Meat Powder Based on Near Infrared Spectroscopy
YANG Hui, CHEN Dejing, XIA Donghui, XIN Xi, CHEN Haitao, JIN Wengang
2019 Vol. 40 (10): 331-336 [Abstract] ( 24 ) [HTML 1KB] [ PDF 2672KB] ( 23 )
337 Determination of Glyphosate and Glufosinate-Ammonium Residues in Tea by UPLC-MS/MS
YANG Mei, SUN Si, LIU Wenfeng,WANG Anbo, PAN Chengdan, WANG Jian
2019 Vol. 40 (10): 337-343 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 3086KB] ( 36 )
食品科学
More... 
 
 
Author Guidelines
Remote Contribute Steps
Manuscript Review Process
Submission Notes
Submitting Template
Reference Standards
Ethical Standards
Misconduct Processing
  To period meeting
 
Copyright © 2010  Editorial By Food Science
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn