IKnife-REIMS联用技术对南极犬牙鱼脂质组学轮廓检测
陈 康,王海星,张燕平,李诗言,王 扬,饶 伟,沈 清
IKnife Coupling Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry for Lipidomic Profiling of Patagonian Toothfish
CHEN Kang, WANG Haixing, ZHANG Yanping, LI Shiyan, WANG Yang, RAO Wei, SHEN Qing
食品科学 . 2019, (14): 259 -264 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20180904-035