L-赖氨酸对鸡腿肉肌原纤维蛋白磷酸化的影响
方芮,朱宗帅,郭秀云,彭增起,张雅玮
Effect of L-Lysine on Phosphorylation of Myofibrillar Proteins from Chicken Thigh Meat
FANG Rui, ZHU Zongshuai, GUO Xiuyun, PENG Zengqi, ZHANG Yawei
食品科学 . 2020, (20): 1 -6 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190825-267