Volumn Content

  FOOD SCIENCE 1987 Vol.8
  Please wait a minute...
  For Selected: Toggle Thumbnails
  LIU Yun, Xu-Liang, Zhang-Dan-Min
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 1-5.  
  Abstract858)   HTML1)    PDF(pc) (175KB)(341)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHANG Tian-Sheng, WU Hui-Fang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 5-6.  
  Abstract742)   HTML0)    PDF(pc) (145KB)(307)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHUO Xiu-Ming
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 7-8.  
  Abstract980)   HTML0)    PDF(pc) (203KB)(307)       Save
  Related Articles | Metrics
  LI Lin-Fu
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 8-9.  
  Abstract878)   HTML0)    PDF(pc) (255KB)(297)       Save
  Related Articles | Metrics
  FENG Wei-Ping
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 10-13.  
  Abstract792)   HTML1)    PDF(pc) (371KB)(290)       Save
  Related Articles | Metrics
  Wu-Yong-Ning, Wang-Wei-Zhou, Tang-Jing
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 12-13+32.  
  Abstract1128)   HTML0)    PDF(pc) (267KB)(333)       Save
  Related Articles | Metrics
  YAN Xiu-Ling
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 14-14.  
  Abstract869)   HTML0)    PDF(pc) (98KB)(323)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHEN Wei-Ping, Zhu-Ke-Mei, Xia-Yun-Ti
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 15-17.  
  Abstract855)   HTML0)    PDF(pc) (209KB)(336)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHEN Yong-Fa, Yin-Wu-Ying, Xu-Xiao-Jie
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 18-19.  
  Abstract787)   HTML0)    PDF(pc) (142KB)(314)       Save
  Related Articles | Metrics
  LANG Zhi-Jun
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 20-23.  
  Abstract824)   HTML0)    PDF(pc) (281KB)(352)       Save
  Related Articles | Metrics
  Xu-Yue-Chun
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 23-25.  
  Abstract821)   HTML0)    PDF(pc) (200KB)(361)       Save
  Related Articles | Metrics
  LIN Tong-Xiang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 25-27.  
  Abstract693)   HTML2)    PDF(pc) (214KB)(279)       Save
  Related Articles | Metrics
  YANG Wen
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 27-28.  
  Abstract821)   HTML0)    PDF(pc) (157KB)(372)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Le-Xi
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 29-29.  
  Abstract1326)   HTML4)    PDF(pc) (96KB)(368)       Save
  Related Articles | Metrics
  YIN Zhuo-Rong
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 30-31.  
  Abstract806)   HTML2)    PDF(pc) (157KB)(317)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHU Zhen-Kang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 31-32.  
  Abstract726)   HTML0)    PDF(pc) (184KB)(270)       Save
  Related Articles | Metrics
  SHI Fu-Lai
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 33-37.  
  Abstract954)   HTML0)    PDF(pc) (450KB)(297)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHU Yao
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 37-40.  
  Abstract764)   HTML0)    PDF(pc) (357KB)(392)       Save
  Related Articles | Metrics
  Gao-Xue-Min, WANG Xiu-Ling, WANG Jin-Bang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 41-44.  
  Abstract951)   HTML1)    PDF(pc) (265KB)(307)       Save
  Related Articles | Metrics
  WU Hui-Fang, Zhang-Tian-Sheng, Dong-Jie
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 44-46.  
  Abstract941)   HTML0)    PDF(pc) (189KB)(311)       Save
  Related Articles | Metrics
  MA Jia
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 46-48.  
  Abstract985)   HTML1)    PDF(pc) (222KB)(287)       Save
  Related Articles | Metrics
  HUANG Wen-Feng, Chen-Qing-Zhang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 48-49.  
  Abstract943)   HTML0)    PDF(pc) (121KB)(268)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHEN Shu-Li, Liu-Zi-Wen, LIANG Zhao-Xin
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 50-51.  
  Abstract900)   HTML0)    PDF(pc) (146KB)(264)       Save
  Related Articles | Metrics
  Zhou-Qi-Shan, Xie-Fan-Ming, FANG Gong-Yi, LIU Fu-Ren, SU Cai-Zhen, YAO Zheng-Lin, Zhou-Jian-Hua, Zhou-Gui-Qiang, Xu-Jin-Wen
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 51-52.  
  Abstract1280)   HTML0)    PDF(pc) (148KB)(287)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Cui-Wen, ZHONG Yu-Lan
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 53-58.  
  Abstract856)   HTML0)    PDF(pc) (471KB)(394)       Save
  Related Articles | Metrics
  LIN Bo-Nian
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 59-60.  
  Abstract991)   HTML0)    PDF(pc) (142KB)(339)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHOU Xiu-Qin
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 60-60.  
  Abstract904)   HTML0)    PDF(pc) (100KB)(309)       Save
  Related Articles | Metrics
  WU Fang-Yuan, LIU Xie-Wen, Li-Yun, ZHAN Guo-Qing, Hu-Dong-Mei, HU Hong-Wen
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 61-63.  
  Abstract923)   HTML0)    PDF(pc) (244KB)(363)       Save
  Related Articles | Metrics
  LI Wen
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 63-63.  
  Abstract1010)   HTML0)    PDF(pc) (90KB)(503)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Zi-Yu
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (1): 64-64.  
  Abstract897)   HTML0)    PDF(pc) (92KB)(412)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Wei-Yi, HU Jun-Yang, XU Li-Gen
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 1-4.  
  Abstract937)   HTML3)    PDF(pc) (324KB)(422)       Save
  Related Articles | Metrics
  SU Gen-Yin
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 4-6.  
  Abstract861)   HTML2)    PDF(pc) (230KB)(302)       Save
  Related Articles | Metrics
  JIANG Hong-Sheng, HUANG Xiao-Chun
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 6-8.  
  Abstract765)   HTML2)    PDF(pc) (220KB)(321)       Save
  Related Articles | Metrics
  YUAN Xiao-Xiong
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 8-11.  
  Abstract839)   HTML4)    PDF(pc) (289KB)(272)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHU Jin-Yao, GUO Zhi-Rui
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 11-15.  
  Abstract802)   HTML2)    PDF(pc) (401KB)(308)       Save
  Related Articles | Metrics
  CAI Wei-Jun
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 16-19.  
  Abstract883)   HTML3)    PDF(pc) (343KB)(280)       Save
  Related Articles | Metrics
  LIN Tong-Fu, ZHANG Ling
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 19-21.  
  Abstract751)   HTML3)    PDF(pc) (242KB)(290)       Save
  Related Articles | Metrics
  LIANG Xin-Sheng
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 21-25.  
  Abstract748)   HTML2)    PDF(pc) (392KB)(365)       Save
  Related Articles | Metrics
  YUE Zhe
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 25-27.  
  Abstract918)   HTML2)    PDF(pc) (257KB)(308)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHOU Guo-Liang
  FOOD SCIENCE    1987, 8 (10): 27-29.  
  Abstract716)   HTML2)    PDF(pc) (278KB)(352)       Save
  Related Articles | Metrics