Physico-chemical Properties of Anthocyanin from Purple Potato
FANG Yan-qiang,LIU Jian-lei,LI Tian,HE Shan,ZHAO Li,SONG Xiao-qing*
FOOD SCIENCE . 2009, (23): 176 -179 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6300-200923039