Effect of Dietary Fiber on Texture Properties and Color of Western-style Ham
MING Jian1,2,YUAN Yi-jia1,YANG Jing1,ZHU Jun-lu1
FOOD SCIENCE . 2009, (23): 180 -184 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6300-200923040