Recent Progress toward Understanding the Physiological Function, Purification, and Enzymatic Browning Control of Plant Polyphenol Oxidases
WANG Xinyu, YANG Lüzhu, WANG Ting, WANG Rongrong, LIU Jie, SHAN Yang, ZHANG Qun, DING Shenghua
FOOD SCIENCE . 2020, (9): 222 -237 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190411-145