Effect of Ozone Micro-nano-bubble Treatment on Postharvest Preservation of Spinach
WANG Xueqing, ZUO Jinhua, YAN Zhicheng, SHI Junyan, WANG Qing, GUAN Wenqiang
FOOD SCIENCE . 2020, (23): 190 -196 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20191102-014