Analysis of Major Flavor Components of Tuotuo Pork, a Traditional Meat Product in Liangshan, Southwest China’s Sichuan, by HS-SPME-GC-MS-O Combined with Electronic Nose
ZHOU Huimin, ZHANG Shunliang, HAO Yanfang, CHEN Song, PAN Xiaoqian, WU Qianrong, LI Su, ZHU Ning, QIAO Xiaoling, ZHAO Bing
FOOD SCIENCE . 2021, (2): 218 -226 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20191024-263