Combined Use of GC-MS, GC-O and Electronic Nose Technology to Evaluate the Aroma Characteristics of Passion Fruit Wine
CHENG Hongzhen, CAI Zhipeng, WANG Jing, SHEN Yonggen, LU Jianqing, LI Xiaoming, LIU Fuyuan, Xu Xian, AN Zhaoxiang
FOOD SCIENCE . 2021, (6): 256 -264 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200319-286