Spectroscopic Analysis of Interaction between Gliadin and Quercetin under Different NaCl Concentrations
WANG Qiming, TANG Yuwan, LI Chunyi, ZHAO Jichun, ZHANG Yuhao, MING Jian
FOOD SCIENCE . 2021, (8): 29 -39 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200724-329