Screening of Five Non-Saccharomyces Strains with Low Ethanol Yield and Evaluation of Their Oenological Properties
ZHANG Boqin, FANG Zizhuang, CHENG Chifang, ZHANG Ruyi, DUAN Changqing, YAN Guoliang
FOOD SCIENCE . 2021, (8): 114 -121 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200315-229