The Interaction of Various Factors Leads to Rapid Degradation of Chlorogenic Acid in Roasted Coffee Beans during Processing
LIU Xingyong, CHEN Xinglian, DU Lijuan, LIN Tao, YIN Benlin, YANG Dongshun, SHAO Jinliang, WANG Luxiang
FOOD SCIENCE . 2021, (9): 7 -14 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200521-259