Effect and Mechanism of Bacillus amyloliquefaciens NCPSJ7 against Green Mold on Navel Oranges
YAN Ran, FU Maorun, CHEN Leilei, LI Youyuan, XU Minhui, HE Zhiping, ZHOU Qingxin
FOOD SCIENCE . 2021, (17): 193 -200 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200820-278