Effect of Low Voltage Electrostatic Field-Assisted Freezing on the Quality of Bamboo Shoots
GUO Jiagang, YANG Song, TONG Guangxiang, WU Yuhan, ZHU Qian, DU Jingjing, PAN Jiuhong, JIANG Jian
FOOD SCIENCE . 2022, (23): 82 -88 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20220127-278