Physicochemical Properties and Physiological Functions of Citrus Dietary Fiber and Its Application in Foods: A Review of Recent Research
CHEN Guiting, HU Tan, XU Yang, XU Gang, TIAN Lei, WU Siyu, DAI Yiyi, PAN Siyi
FOOD SCIENCE . 2022, (23): 336 -345 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20220110-085