Comparison of the Flavor of Green Soybean with Microwave and Hot Water Blanching
ZHUO Cheng-long1,2,3,LI Da-jing2,3,SONG Jiang-feng2,3,JIN Bang-quan1,LIU Chun-quan2,3,*
FOOD SCIENCE . 2010, (18): 321 -324 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-201018076