β-乳球蛋白聚乙二醇定点修饰物的制备及其抗原性变化
刘成梅,江辛琳,李冬梅,周磊,钟俊桢,吉莉,罗舜菁
Preparation and Antigenicity of Site-specific PEGylated Beta-lactoglobulin
LIU Chengmei, JIANG Xinlin, LI Dongmei, ZHOU Lei, ZHONG Junzhen, JI Li, LUO Shunjing
食品科学 . 2021, (2): 1 -7 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200116-198