ZAISe/ZnS量子点/壳聚糖复合包装的抑菌性能
周游,王梦军,曹崇江
Antimicrobial Properties of ZAISe/ZnS Quantum Dot/Chitosan Composite Packaging
ZHOU You, WANG Mengjun, CAO Chongjiang
食品科学 . 2022, (1): 171 -176 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20201207-074