Optimization of the Preparation Process for Soluble Dietary Fiber from Rice Bran by Aspergillus niger Fermentation and Its Physicochemical Properties
MIN Zhongman, GAO Lu, GAO Yuzhe, XU Caihong, DENG Xuexue, XIAO Zhigang
FOOD SCIENCE . 2018, (2): 112 -118 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-201802018