Kinetic Analysis of the Inhibitory Effect of 4-Hexylresorcinol and Ascorbic Acid on Polyphenoloxidase from Solenocera crassicornis
ZHOU Yufang, HU Jiankun, HAO Yunbin, XIANG Xingwei, YANG Huicheng, ZHENG Bin, XIAO Jinxing
FOOD SCIENCE . 2019, (4): 69 -74 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20171205-060