Effect of Lactobacillus on Blood Lipids in Type 2 Diabetic Mice Fed High-Glucose and High-Fat Diet
GAO Weihua, LIU Lu, WANG Fen, PANG Xiaoyang, ZHANG Shuwen, LU Jing, DUAN Jiangyan, Lü Jiaping
FOOD SCIENCE . 2019, (9): 179 -187 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20180122-296