Application of Edible Fish Byproducts in Restructured Fish Products
ZHOU Fen, ZHANG Yanxia, ZHANG Long, HOU Chunyu, ZHANG Caixia, TAO Ningping, WANG Xichang
FOOD SCIENCE . 2019, (11): 295 -302 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20180508-117