Multivariate Analysis of the Effect of Calcium Lactate on the Quality of Baby Ginger Rhizome during Low-Temperature Storage
FU Yunyun, JIANG Cheng, ZHANG Jing, WANG Penglin, JIANG Linjun, LIAO Li, KONG Yan, YAN Xiaoqian, CHEN Anjun
FOOD SCIENCE . 2020, (3): 165 -170 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190113-148