Effect of Enzymatic Hydrolysis of Soymilk on the Microstructure and Physicochemical Properties of Dried Tofu
CHEN Fanfan, TENG Fei, HAN Song, WU Changling, ZHOU Yan, GUO Zengwang, WANG Zhongjiang, LI Yang
FOOD SCIENCE . 2020, (5): 23 -30 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190215-070