Effect of Bleached Shellac/Tannic Acid Composite Coating on Mango Preservation at Room Temperature
ZHOU Zhiqiang, MA Jinju, GAN Jin, LI Kun, LI Kai, ZHANG Wenwen, TU Xinghao, DU Liqing, ZHANG Hong
FOOD SCIENCE . 2020, (9): 145 -152 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190823-247