Advances in Functional and Nutritional Properties of Starch-Lipid Complexes
SHI Shaoxia, DONG Yaoyao, LI Qi, YU Xiuzhu
FOOD SCIENCE . 2020, (9): 238 -245 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190427-371