Comparative Study on Preparation of Broth Powder by Ultrasonic Spraying-Freeze Drying and Traditional Drying Techniques
LIU Yuxi, XUE Jia, FU Baoshang, ZHANG Yuying, QI Libo, QIN Lei
FOOD SCIENCE . 2020, (11): 128 -134 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190705-070