Drying Kinetics and Quality Characteristics of ‘Xiushui Huahong’ Sweet Orange Peel Dried by Hot Air
ZHOU Ming, XU Mingsheng, CHEN Jinyin , SHEN Yonggen, YAO Meixiang, ZHU Xiaojuan, LU Jianqing, ZHU Fengni
FOOD SCIENCE . 2020, (11): 141 -149 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190710-132