Effect of Water Soluble Dietary Fiber from Star Anise on Digestibility of Oil Emulsion
WU Kegang, WEI Hao, CHAI Xianghua, DUAN Xuejuan, LIANG Wanxia, LIAO Jingfei, SHEN Xuerong
FOOD SCIENCE . 2020, (20): 68 -75 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190509-079