Effect of Fermentation with Peel on the Quality of ‘Jinyan’ Kiwifruit Vinegar
ZHONG Wu, WANG Tengteng, ZHANG Nawei, GONG Lijuan, YU Ce, LI Erhu
FOOD SCIENCE . 2020, (22): 74 -81 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190917-218