Effect of Ascorbic Acid Combined with Modified Atmosphere Packaging on Storage Quality and Antioxidant Activity of Lingwuchangzao Jujube Fruit
LIU Hui, ZHANG Jinglin, LIU Jiechao, ZHANG Guangdi, FANG Haitian, ZHANG Qiang, JIAO Zhonggao
FOOD SCIENCE . 2021, (1): 257 -263 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20191219-232