Analyzing the Properties of Bio-based Polybutyrolactam Sausage Casing
ZHANG Tiantian, CHEN Qiming, ZHAO Liming, JIANG Shuwen, CHEN Tao
FOOD SCIENCE . 2021, (3): 236 -242 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200117-221