Proteomics Studies on Myoglobin Content and Its Transformation into Derivatives in Muscle of Qinchuan Cattle during Postmortem Storage
ZHANG Xingya, YANG Bo, LI Yalei, LUO Ruiming, RUAN Zhentian, SA Miaomiao, ZHAO Junyi
FOOD SCIENCE . 2021, (7): 226 -231 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200315-239