Progress in Food Delivery Systems Used for Curcumin Encapsulation
REN Shuang, DONG Wenxia, LIU Jinfang, MAO Like, GAO Yanxiang, YUAN Fang
FOOD SCIENCE . 2021, (9): 264 -274 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200327-402