Progress in Research on the Mechanism of Enzymatic Browning in Fruits and Vegetables
LI Caiyun, LI Jie, YAN Shoulei, WANG Qingzhang
FOOD SCIENCE . 2021, (9): 283 -292 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200401-008