Effect of Stepwise Fermentation Modes on Microbial Population and Quality of Pixian Broad Bean Paste Mash during Fermentation
LI Xiongbo, DENG Weiqin, LI Heng, FAN Zhiyi, LI Jiezhi, CHEN Gong
FOOD SCIENCE . 2021, (10): 65 -72 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200108-104