Effect of Heat Treatment on Juice Sac Granulation of Harvested Guanxi Honey Pumelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) Fruit and Its Association with Cell Wall Metabolism
ZHANG Shen, ZHANG Yixiang, YE Hong, NIE Ke, WU Guangbin, NI Hui, ZHANG Zongcheng, CHEN Fahe
FOOD SCIENCE . 2021, (11): 17 -25 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200714-178