Changes in Protein Degradation and Flavor Substance in Sauce Beef during Processing
WU Qianrong, ZHU Ning, CHEN Song, ZHOU Huimin, LI Su, ZHAO Bing, LIU Meng, PAN Xiaoqian, ZHANG Shunliang, QIAO Xiaoling
FOOD SCIENCE . 2021, (12): 76 -84 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200518-206