Analysis of Flavor Characteristics of Traditional Fish Sauce from Different Regions
JIANG Jinjin, YAN Jing, ZHENG Yuxi, OU Aifen, REN Fang, CHEN Qing, CHEN Fenghua
FOOD SCIENCE . 2021, (12): 206 -214 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20200825-335