Effect of Exercise on Lipid Metabolism and Meat Quality of Sunit Sheep
HUANG Huan, GUO Yueying, ZHANG Min, ZHANG Yue, YAO Duo, SU Lin, SA Rentuya, LIU Peiqing, JIN Ye
FOOD SCIENCE . 2021, (21): 17 -23 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20201124-246