α-松油醇对指状青霉抑霉唑抗性菌株Pdw03的抑制作用
欧阳秋丽,刘洋梅,陈悦,陶能国
Antifungal Action of α-Terpineol on Imazalil-Resistant Penicillium digitatum Pdw03
OUYANG Qiuli, LIU Yangmei, CHEN Yue, TAO Nengguo
食品科学 . 2022, (7): 8 -13 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20210110-098