Antioxidant Activity of Polysaccharide from Codonopsis pilosula in Aging Model Mice and Its Effect on Senescence Resistance of Fruit Flies
GUO Xiao-nong1,QI Huan-yang 2,WANG Bing1,DONG Jiang-ling1,JIANG Jian1,YANG Yu-jie1
FOOD SCIENCE . 2013, (15): 285 -288 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-201315059