Antioxidant Effect of Soluble Dietary Fiber from Mung Bean (Phaseolus radiates L.) Hull
LUO Lei, WANG Yaqi, MA Liping, ZHU Wenxue, ZHANG Kuan, JI Qinghua, GUAN Ningning, XUE Yihan
FOOD SCIENCE . 2018, (3): 182 -187 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-201803028