Effect of Soluble Dietary Fiber from Black Soybean Hull on the Regulation of Anti-inflammatory Factors in Diabetic Mice
SHEN Meng, WANG Weihao, KANG Lijun, GE Yunfei, KANG Ziyue, XIAO Jinling, QUAN Zhigang, WANG Juan, LIU Dezhi, ZHAO Shuting, WANG Jinman, CAO Longkui
FOOD SCIENCE . 2020, (9): 81 -85 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190512-124